Aftrapavond Kerngericht

Aftrapavond Kerngericht

Inschrijving aftrapavond Kerngericht werken

Het eerste Nationale Sportakkoord (juni 2018) was voor de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en SportZeeland aanleiding om elkaar op te zoeken en het initiatief te nemen om tot een Zeeuws Sportakkoord te komen. Vorig jaar maart is dit Zeeuws Sportakkoord ondertekend door alle Zeeuwse gemeenten. Vervolgens is er een Thoolse doorvertaling gemaakt en vastgelegd in de ‘Sportvisie 2019-2028 – Sporten en bewegen, verbinden en versterken’.

Één van de in de sportvisie opgenomen projecten is het werken op kernniveau. Een meerjarig project waarin we samen met u willen bekijken hoe we onze sport- en beweeginfrastructuur kunnen versterken, hoe we elkaar kunnen helpen en er samen voor kunnen zorgen dat de lokale infrastructuur toekomstbestendig is. Dit alles met als doel om de inwoner meer te laten bewegen, verenigingen/instellingen/groepen te helpen om nog meer toekomstbestendig te worden en een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid in de kern.

Samen met u willen we het Kerngericht werken gaan uitzetten, waarbij iedere partner mee doet vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Samen werken is samen verder komen!

 

Programma:

  • 19:15 inloop
  • 19:30 start programma
  • 21:00 afsluiting 

Aftrapavond 28 sept 2020


Aantal open plekken: 2
Datum Tijd Locatie
28 sep 19:30 tot 21:00 uur Sport- en gemeenschapscentrum Haestinge
Sportlaan 2
Sint-Maartensdijk

Inschrijven