Sint-Maartensdijk

Vitale Sint-Maartensdijk

In 2020 zijn de buurtsportcoaches gestart met het opzetten van een aantal vitale kernen na het succes van het sportdorp. 

In Sint-Maartensdijk willen wij samen met een initiatiefgroep de leefbaarheid in het dorp vergroten. Sport en bewegen is daarbij het bindmiddel. Hierin spelen de bewoners en (sport)verenigingen een hoofdrol, als stuurgroep. Deze krijgt advies van Joost Hopmans van SportZeeland en gecoördineerd wordt door Bo van Keulen als Sportdorpcoach. Deze groep zet de hoofdlijnen uit en krijgt hulp van de klankbord/meedenkgroep en de werkgroepjes. Deze worden gevormd door personen met bepaalde kennis en inzet om de nieuwe initiatieven op te zetten. 

Op basis van de behoeften en ideeën van inwoners en de stuurgroep wordt een vernieuwend sport –en beweegaanbod dicht bij de mensen gecreëerd. Het nieuwe (sport)aanbod wordt laagdrempelig aangeboden in de vorm van activiteiten, modules en flexibele lidmaatschappen. Zo kunnen zoveel mogelijk inwoners (vaker) gaan sporten. Actief meedoen is het sleutelwoord; als consument, als aanbieder, als vrijwilliger of soms gewoon als supporter. De doelgroep van de interventie Sportdorp omvat primair alle inwoners van een dorp.

Samenwerking staat bij deze interventie centraal. Deze samenwerking zal gecreëerd worden tussen sportverenigingen, zorg, welzijn, onderwijs en dorpsbelangen.

Aanbod


Enkele voorbeelden van nieuw aanbod, onder te verdelen is structureel als ook periodiek, wat na de behoeftepeiling is opgestart zijn:

Structureel:

 

Jaarlijkse evenementen:

 

Contact

Jij Op Tholen

Bo van Keulen