Cursus valpreventie

Valpreventie

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten. Een valongeval heeft veel impact op de zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de kwaliteit van leven. De directe medische zorgkosten van valongevallen schoten in 2020 al door de 1 miljard euro.

Doel

Vanaf 2024 biedt Fysiotherapie de Smisse in samenwerking met de Gemeente Tholen een door henzelf ontwikkeld programma voor valpreventie aan: “Beweegzeker”. Een programma met als doel mensen bewust te maken van de mogelijke risico’s en gevolgen omtrent vallen met bijzondere aandacht voor de situatie in- en om huis. Daarnaast worden de deelnemers door middel van voorlichting, trainingen en technieken geleerd hoe valincidenten voorkomen kunnen worden en hoe de risico’s op vallen verkleind kunnen worden. 

Voor wie is deze training?

Om deel te kunnen nemen aan de training zijn de volgende criteria vastgesteld:

  • thuiswonend (dus niet in een verpleeginstelling of ziekenhuis).
  • minimaal 65 jaar oud.
  • merkt zelf meer valrisico, heeft angst om te vallen, of dit wordt gesignaleerd door de omgeving (privé of medisch – denk aan familieleden, huisarts, thuiszorg, ..)

Kosten

Deelname aan dit traject is geheel kosteloos.

Inhoud, locatie en uitvoering van de training

Het traject duurt in totaal 13 weken, waarin 12 bijeenkomsten plaatsvinden, onder te verdelen in een intake, 10 trainingen en een eindevaluatie.

Fysiotherapie de Smisse hecht veel waarde aan een persoonlijke en op maat gemaakte aanpak. De intake en eindevaluatie vinden daarom 1 op 1 plaats met elke deelnemer. Hierbij neemt de fysiotherapeut voor elke deelnemer afzonderlijk ca. 30 minuten de tijd voor een persoonlijk gesprek en het afnemen van een aantal testen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen aan de fysiotherapeut.

De trainingen vinden plaats in groepsverband met een groepsgrootte van maximaal 8 deelnemers en duren steeds een uur. Bewegingsagoog Kim Heijboer en fysiotherapeut Martijn Brooijmans geven deze trainingen. 

Week 1: Intake

Week 3-12: 1 les à 1 uur per week op de dinsdagochtend van 10.00-11.00 uur/11.00-12.00 uur

Week 13: Eindevaluatie en advies, doorstroom naar regulier beweegaanbod.

De intake, eindevaluatie en de 10 trainingen vinden plaats in de Wellevaete. 

Intake

Maandag 8 april 2024 van 14.00-17.00 uur op locatie de Wellevaete. Voor elke deelnemer is 30 minuten persoonlijke tijd gereserveerd, u ontvangt na inschrijving een bevestiging met de definitieve tijd. 

Trainingsdata

Op dinsdagen van 10.00-11.00 uur/11.00-12.00 uur in de Wellevaete van 9 april t/m 19 juni. De tijden zijn afhankelijk van welke groep.

Eindevaluatie en beweegmarkt 

Maandag 25 juni 2024 van 9.00-12.00 uur op locatie de Wellevaete. 

Intake cursus valpreventie 1e groep

Prijs: GRATIS
Afgelopen
Datum Tijd Locatie
08-04-2024 14:00 tot 17:00 uur de Wellevaete
Hoenderweg 133
4697 BJ Sint-Annaland

Intake cursus valpreventie 2e groep

Prijs: GRATIS
Leeftijd: Vanaf 65 jaar
Afgelopen
Datum Tijd Locatie
08-04-2024 14:00 tot 17:00 uur Wellevaete
Hoenderweg 133
4697 BJ Sint-Annaland

Contact

Fysio De Smisse & Jij op Tholen

Martijn Brooijmans & Vera Havermans

Downloads

Bestand downloaden