Gezond opgroeien

Gezond opgroeien, 0-4 jaar

Er is veel draagvlak bij partijen om zo vroeg mogelijk bij kinderen te beginnen met gezondheidsbevordering. Peuteropvangorganisaties waren al bezig om in te zetten op meer bewegen via het programma Het Bewegend Kind. Er zijn in de gemeente Tholen twaalf peuteropvangen onder de koepel van Zo Kinderopvang en een aantal particuliere kinderdagverblijven. Er is behoefte om naast bewegen meer integraal in te zetten op het voorkomen van overgewicht en daarbij de ouders en leidsters actief te betrekken.

AMBITIE: In 2023 zijn alle kinderdagverblijven in de gemeente Tholen actief bezig met bewegen en gezonde voeding. Pedagogisch medewerkers en ouders hebben kennis en vaardigheden gekregen om bewust te kunnen sturen op een gezonde leefstijl voor kinderen.

 

Vanuit deze groep zijn enkele concrete actiepunten uitgezet zoals:

  • In september 2023 stond deze maand in het teken van zelfredzaamheid. 
  • In september hebben de peuters van kinderopvang locaties een bidon (vanuit Evides) en hun ouders een brochure (vanuit de GGD) gekregen om zo meer bewust met gezond waterdrinken bezig te zijn.  
  • De maand juni 2022 staat in het teken van de maand van de gezonde levensstijl. Hier krijgen ouders van kinderen die op de kinderopvang zitten en kinderen van de onderbouw basisscholen een boekje met leuke tips om meer te bewegen en met gezonde voeding aan de slag te gaan.  Het boekje is onderaan deze pagina, bij downloads digitaal te bekijken!  
  • Zo Kinderopvang, Kinderopvang UPP, Villa Vrolijk, Coters kinderopvang & Kinderopvang 't Molentje zijn aan de gang gegaan om meer de focus te leggen op gezonde voeding en bewegen. Hierbij is het bewegend kind platform ingezet om leidsters handvaten te geven leuke laagdrempelige manieren van bewegen te implementeren. 
  • Als kick-off heeft deze groep bij alle kinderopvang en basisscholen een fruitmand afgegeven, om het belang van gezonde voeding onder de aandacht te brengen. 

Foto Album

Uitreiking fruitschaal Kick-off

Downloads

De maand van de gezonde levensstijl
Bestand downloaden