Leefstijlakkoord

“Lekker in je vel in de gemeente Tholen”

Het Leefstijlakkoord Tholen is een product van samenwerkende partijen uit de sectoren zorg, onderwijs, sport en welzijn in de negen woonkernen in de gemeente Tholen. Samen hebben wij de ambitie om meer inwoners gezond te laten opgroeien en wonen in een vitale omgeving. In de zomer van 2021 hebben we via interviews, co-creatiesessies en verdiepingsbijeenkomsten met elkaar gesproken en ambities voor de toekomst geformuleerd. Dit heeft geleid tot een breed gedragen Leefstijlakkoord dat de komende jaren in praktijk wordt gebracht.

Inleiding

Het akkoord is de start van een breder preventiebeleid in de gemeente Tholen. De gemeente kiest hierbij voor een stimulerende en faciliterende rol. De behoefte van de burger en de kracht van de samenwerkende partijen uit het veld zijn leidend. “Verbinden en versterken vanuit traditie en ambitie” is de missie van de gemeente Tholen.“Lekker in je vel in de gemeente Tholen” is de slogan van onze leefstijlambitie.

 

Vanuit het Leefstijlakkoord zijn diverse werkgroepen ontstaan die met een eigen leeftijdsgroep aan de slag is. Wat men doet en waar men mee bezig is, zie je hieronder. 

Wil je ook een bijdrage leveren aan het Thoolse Leefstijlakkoord, laat het ons dan weten. Stuur een email naar jijoptholen@tholen.nl. 

Gezond opgroeien
 0-4 jaar
Onderwijs en ouders
4-12 jaar
Jongeren aan zet
12-23 jaar
Document Leefstijlakkoord