Jongeren aan zet

Jongeren aan zet

Vooral vanaf 12/13 jaar zijn jongeren meer vatbaar voor ongezond gedrag door alcohol, drugs of gaming. In de gemeente Tholen zijn voor jongeren bovendien onvoldoende sociaal of sportief aantrekkelijke activiteiten. Ook is de versnippering in het aanbod groot. Om te voorkomen dat jongeren afglijden naar een ongezond leefpatroon willen we jongeren opzoeken en betrekken bij verdere programma-ontwikkeling. We leggen het accent op de leeftijdsgroep 12-16 jaar.

AMBITIE: Voor jongeren zijn er in de gemeente voldoende sociale en sportieve activiteiten. Jongeren worden actief benaderd om mee te denken over het activiteitenaanbod, het mee uitvoeren van deze activiteiten en te adviseren over de inrichting van de openbare ruimte.

Vanuit deze groep zijn enkele concrete actiepunten uitgezet zoals:

  • Er is een crew samengesteld met jongeren die mee mogen denken met activiteiten en hier vorm aan kunnen geven.